česky english polski

Aktuality

: myRisk | 3 nové geny v panelu myRisk

Myriad rozšířil multigenový panel myRisk o další 3 geny POLD1, POLE a GREM1. https://www.myriadpro.com/new-myrisk-genes

: JNCI Oxford Journal - přímé porovnání testů Endopredict & Oncotype Dx

"Head - to - Head” rozsáhlá studie potvrdila, že Endopredict predikuje přesněji rekurenci karcinomu prsu pro období 10 let po stanovení diagnózy  ER+, HER2 negativního karcinomu prsu než test Oncotype Dx.

http://jnci.oxfordjournals.org/content/108/11/djw149.full.pdf+html

: EndoPredict | Myriad koupil Sividon Diagnostics

Sividon Acquisition Press Release

: Test Endopredict je nově začleněn do aktualizovaných ASCO doporučení.

http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2015.65.2289

: TransATAC

Výsledky studie TransATAC, v níž na souboru 928 pacientek léčených pouze hormonálně byly porovnány testy Endopredict a Oncotype Dx.

Test Endopredict dosáhl významně lepších výsledků v přesnosti identifikace pacientek nízkého a vysokého rizika.

ENDO_ATAC_data_01_16_EN.pdf

: San Antonio Breast Cancer Symposium 2015

Přednáška: Mitchell Dowsett 10.12. v  9,30

EndoPredict (EPclin) score for estimating residual distant recurrence (DR) risk in ER+/HER2- breast cancer patients treated with 5 years adjuvant endocrine therapy alone: Validation and comparison with the Oncotype DX recurrence score (RS)

http://www.abstracts2view.com/sabcs15/view.php?nu=SABCS15L_444

: Prolaris | Říjen 2015

Společnost Myriad a zdravotní pojišťovna Tufts Health Plan podepsali tříletou smlouvu, na základě které bude všem pacientům s diagnostikovaným karcinomem prostaty hrazen test Prolaris.

: ESMO guidelines

 Září 2015: Prognostický test Endopredict byl zařazen do mezinárodních onkologických doporučení ESMO.