česky english polski

O nás

Více než dvacetileté působení v oblasti aplikací laboratorních diagnostických technologií vyústilo v roce 2014 v založení společnosti Simedap Flow.

Středobodem zájmu společnosti Simedap Flow zůstává člověk, kvalita jeho života.

Usilujeme o zpřístupnění inovativních diagnostických a léčebných postupů a zároveň intenzivně podporujeme informovanost veřejnosti v oblasti reálných zdravotních rizik  a možností jejich prevence či léčby.

V oblasti diagnostiky dědičných nádorových onemocnění spolupracujeme s  jednou z nejvýznamnějších společností zabývajících se touto problematikou, americkou společností Myriad Genetics Inc. Díky této spolupráci se otevírá prostor pro ještě pružnější aplikaci genetických testů pro stanovení rizika nádorového onemocnění v důsledku dědičných dispozic.
Bezprecedentní kvalita Myriad Genetics testů, bohaté spektrum testů a dostupnost výsledků během 3 týdnů jsou velmi pozitivním příslibem pro lékaře a především pro každého z nás.

Společnost Simedap Flow operuje v České republice, v Polsku a na Slovensku.