česky english polski

Produkty


Prolaris

Test prognostyczny do oceny złośliwości raka prostaty

Polaris to pierwszy test prognostyczny, który na poziomie molekularnym ocenia, na ile złośliwy jest analizowany rak prostaty. Polaris mierzy poziom ekspresji tzw. genów CCP włączonych do progresji cyklu komórkowego w komórkach nowotworu. Celem jest określenie prognozy choroby i w tym sensie określenie optymalnej strategii leczenia pacjenta.

Analizowany materiał: blok parafinowy lub skrawki tkankowe prostaty utrwalone formaliną

Kluczowe publikacje:

 

Prezentacje:

Film edukacyjny:

http://vimeo.com/88175779

https://www.youtube.com/watch?v=jwd2QVkcxD4

 

Więcej na www.prolaris.com