česky english polski

Produkty


Prolaris

Prognostický test pro vyhodnocení agresivity karcinomu prostaty

Říjen 2015

Společnost Myriad a zdravotní pojišťovna Tufts Health Plan podepsali tříletou smlouvu, na základě které bude všem pacientům s diagnostikovaným karcinomem prostaty hrazen test Prolaris.

Prolaris je prvním prognostickým testem, který na molekulární úrovni vyhodnotí, jak agresivní diagnostikovaný karcinom prostaty je. Prolaris měří hladinu exprese tzv. CCP genů zapojených do progrese buněčného cyklu v buňkách nádoru. Cílem je stanovit prognózu onemocnění a v tomto smyslu zvolit optimální strategii péče o pacienta.

Analyzovaný materiál: parafínový blok nebo řezy tkáně prostaty fixované formalínem

Klíčové publikace:

 

Postery a prezentace:

 

 

Edukační video:

http://vimeo.com/88175779

https://www.youtube.com/watch?v=jwd2QVkcxD4

Novinky:

  • Prolaris test je součástí NCCN Guidelines. (27.10.2014)
  • Pojišťovací subjekt MEDICARE působící v USA poskytuje mužům s karcinomem prostaty kategorie nízkého a velmi nízkého rizika úhradu testu Prolaris. (17.10.2014)

 

Více na www.prolaris.com