česky english polski

Produkty

tBRACAnalysis CDx

Nejrobustnější a nejpřesnější doplňující diagnostický test pro zjištění jak germline (dědičné) tak i somatické (tumor) rakovinotvorné mutace BRCA1 a BRCA2 genů pro cílení pacientů vhodných pro léčbu PARP inhibitory

Ve srovnání s testováním pouze dědičné mutace test  tumor BRACAnalysis CDx identifikuje až o 50 procent více pacientů s tumorem na bázi BRCA 1/2 mutace.

Tumor BRACAnalysis CDx testování je nejlepší metodou pro screening pacientek s ovariálním karcinomem. 

Při vývoji testu tumor BRACAnalysis CDx Myriad aktivně spolupracuje s předními farmaceutickými firmami při cílení pacientek vhodných pro léčbu PARP inhibitory (např. olaparib).

Test vykazuje pouze 3% VUS. Je garancí poskytnutí klinicky akčních výsledků

 

V Evropě je test prováděn v laboratoři v Mnichově s dostupností výsledků do 2-3 týdnů.

Analyzovaný materiál: parafínový blok nebo řezy tkáně fixované formalínem