česky english polski

Produkty


myRisk

Prediktivní panel pro diagnostiku několika hereditárních nádorů - prsu, ovária, žaludku, slinivky, dělohy, kolorektálního, prostaty, melanomu a dalších

3 nové geny v panelu myRisk

Myriad rozšířil multigenový panel myRisk o další 3 geny POLD1, POLE a GREM1. https://www.myriadpro.com/new-myrisk-genes

myRisk multigenový panel detekuje mutace 28 cíleně vybraných genů, poskytne přesné poznání rizika nádoru a jasné nasměrování péče o pacienta. Z jednoho vzorku vyhodnotí riziko pro 8 hlavních hereditárních nádorů - prsu, ovária, žaludku, slinivky, dělohy, kolorektálního, prostaty, melanomu a dalších. Testování většího počtu genů spojených s rizikem více nádorů zvyšuje klinickou citlivost.

myRisk - přehled analyzovaných genů

https:  //www.myriadpro.com/myrisk/why-myriad-myrisk/gene-selection/

 

myRISK test je součástí NCCN pokynů:

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp

Retrospektivní analýza pacientů zaznamenaných firmou Myriad (2006-2013)

  • 6.9% pacientů vhodných pro HBOC testování (hereditární nádor prsu a ovária) splňuje zároveň kritéria pro Lynchův syndrom  
  • 30% pacientů vhodných pro testování Lynchova syndromu splňuje zároveň kritéria pro HBOC

myRisk

  • ⇒Šetří peníze a čas
  • ⇒Umožní včasnější intervenci
  • ⇒Redukuje falešně negativní výsledky

Analyzovaný materiál: krev

Publikace:

Frequency of Mutations in Individuals With Breast Cancer Referred for BRCA1 and BRCA2 Testing Using Next-Generation Sequencing With a 25-Gene Panel

Nadine Tung, MD1,2; Chiara Battelli, MD1; Brian Allen, MS3; Rajesh Kaldate, MS3; Satish Bhatnagar, PhD4; Karla Bowles, PhD5; Kirsten Timms, PhD6; Judy E. Garber, MD2,7; Christina Herold, MD1,2; Leif Ellisen, MD, PhD2,8;Jill Krejdovsky, MS9; Kim DeLeonardis, MS9; Kristin Sedgwick, MS9; Kathleen Soltis, MA9; Benjamin Roa, PhD5; Richard J.Wenstrup, MD10; and Anne-Renee Hartman, MD3                                                                                http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29010/pdf

 

Spectrum of mutations identified in a 25 - gene Hereditary Cancer Panel for Patients with Breast Cancer -  Lavania Sharma, Brent Evans, John Abernethy, Heidi McCoy, Jennifer Saam, Michelle Landon, Richard Wenstrup, Myriad Genetic Laboratories, Inc., Salt Lake City, UT, San Antonio, December 2014

https://myriad-web.s3.amazonaws.com/myriad.com/media-kits/SABCS14%20myRisk%20BC%20Cohort%20Sharma%20Presented%2012DEC2014.pdf

Experince in the community oncology practice with 25 -gene hereditary cancer panel

Sami Diab, Patricia Rodriguez, Anna Leininger, Lisa Clark, Mike F. Janicek, Ellen B. Smith, John Sandbach, Jennifer Saam,Lucy Langer Rocky Mountain Care Centers and Colorado Integrative Care, Aurora, CO Virginia Cancer Specialists, Arlington, VA Minnesota Oncology, Woodbury, MN Compass Oncology, Portland, ORArizona Oncology, Scottsdale, AZ Texas Oncology, Austin, TX Myriad Genetic Laboratories, Inc., Salt Lake City, UT

https://myriad-web.s3.amazonaws.com/myriad.com/media-kits/SABCS14%20US%20Oncology%20Experience%20Diab%20Presented%2010DEC2014.pdf

 

Více na https://www.myriadpro.com/myrisk/overview/

GEN SYNDROMES BREAST OVARIAN COLON ENDOMETRIAL MELANOMA PANKREAS GASTRIC PROSTATE OTHER CANCERS
BRCA1 Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome (HBOC) BR OV       PA   PR  
BRCA2 Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome (HBOC) BR OV     ME PA   PR  
MLH1 Lynch Syndrome   OV CO EN   PA GA   OC
MSH2 Lynch Syndrome   OV CO EN   PA GA   OC
MSH6 Lynch Syndrome   OV CO EN   PA GA   OC
PMS2 Lynch Syndrome   OV CO EN   PA GA   OC
EPCAM Lynch Syndrome   OV CO EN   PA GA   OC
APC FAP, AFAP     CO     PA GA   OC
MUTYH MUTYH-associated Colon Cancer Risk, MUTYH-associated Polyposis Syndrome (MAP)     CO           OC
CDKN2A Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome (FAMMM)         ME PA      
PALB2 PALB2-associated Cancer Risk BR         PA      
STK11 Peutz-Jegher Syndrome BR OV CO     PA GA   OC
PTEN PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS) BR   CO EN         OC
TP53 Li-Fraumeni Syndrome (LFS) BR   CO     PA     OC
CDH1 Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome (HDGC) BR   CO       GA    
BMPR1A Juvenile Polyposis Syndrome (JPS)     CO       GA   OC
SMAD4 Juvenile Polyposis Syndrome (JPS)     CO       GA   OC
ATM ATM-associated Cancer Risk BR         PA     OC
BARD1 BARD1-associated Cancer Risk BR OV             OC
BRIP1 BRIP1-associated Cancer Risk BR OV              
CDK4 Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome (FAMMM)         ME        
CHEK2 CHEK2-associated Cancer Risk BR   CO         PR  
NBN NBN-associated Cancer Risk BR                
RAD51C RAD51C-associated Cancer Risk BR OV              
RAD51D RAD51D-associated Cancer Risk   OV              
POLD1

Polymerase Proofreading-associated Syndrome (PPAS)

    CO            
POLE

Polymerase Proofreading-associated Syndrome (PPAS)

    CO            
GREM1

Hereditary Mixed Polyposis Syndrome (HMPS)

    CO