česky english polski

Proč Myriad?

PROČ ŽÁDAT TESTY SPOLEČNOSTI MYRIAD?

 1. PŘES 1 MILION DIAGNOSTIKOVANÝCH PACIENTŮ.
 2. IDENTIFIKACE VÍCE NEŽ 16 000 MUTACÍ.
 3. ANALYTICKÁ CITLIVOST TESTŮ 99,98 %.
 4. CELOSVĚTOVĚ NEJNIŽŠÍ MÍRA VÝSKYTU VARIANT S NEJASNÝM VÝZNAMEM.
 5. GARANCE ZPĚTNÉHO KONTAKTU JIŽ VYŠETŘENÝCH JEDINCŮ V PŘÍPADĚ REKLASIFIKACE VARIANTY.
 6. VÝSLEDKY ANALÝZY VZORKŮ DO 3 TÝDNŮ. ANALÝZA PROBÍHÁ V CENTRÁLNÍ LABORATOŘI SPOLEČNOSTI MYRIAD V MNICHOVĚ.    
 7. SPOLEČNOST MYRIAD JE VÝHRADNÍM DODAVATELEM PROGNOSTICKÉHO TESTU ENDOPREDICT NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI SIVIDON.                                        

                             

                       KLINICKY AKČNÍ VÝSLEDKY

V oblasti diagnostiky dědičných nádorových syndromů Myriad představuje dnes nejvyšší možnou kvalitu. Nikdo další neposkytuje diagnostiku rizika onkologického onemocnění z důvodu dědičných dispozic na úrovni, kterou nabízí Myriad.

BOHATÁ A TRVALE ROSTOUCÍ ZKUŠENOST

Více než dvacetiletá zkušenost ve zdokonalování analýzy DNA, přes 1 milion diagnostikovaných pacientů a identifikace více než 16 000 mutací. Myriad patří k absolutním leaderům v oblasti molekulární diagnostiky, vybudoval a udržuje největší dostupnou databázi variant na světě. Procento výskytu variant s nejasným významem (VUS) je u společnosti Myriad celosvětově nejnižší dnes možné.

RYCHLOST POSKYTNUTÍ VÝSLEDKŮ A NÁSLEDNÁ PÉČE

Přesné a klinicky akční výsledky jsou ve více jak 90% doručeny během 2-3 týdnů od zahájení analýzy. Jiné laboratoře pro doručení výsledku analýzy BRCA1 a BRCA2 genů mnohdy požadují 4-11 měsíců, až 6 měsíců v případě Lynchova syndromu.

V okamžiku reklasifikace VUS jsou poskytovatelé zdravotní péče, kteří služeb společnosti Myriad v minulosti využili, automaticky o této změně v klasifikaci informováni.

TOP KVALITA TESTŮ – DOSTUPNOST KLINICKY AKČNÍCH VÝSLEDKŮ

Kvalita testů je dána kvalitou detekce variant a správnou klasifikací variant s cílem poskytnout klinicky akční výsledky.

Proč je důležité vyhledat kvalitního dodavatele testů?

 1. Pozitivní výsledky testů spouštějí management rizika nádorového onemocnění.
 2. Negativní výsledky pomohou zabránit neopodstatněnému screeningu, případným zákrokům.
 3. VUS výsledky (Varianty nejasného významu) přinášejí pro pacienty, rodiny, poskytovatele zdravotní péče neurčité odpovědi.

PŘESNÁ ANALÝZA, DETEKCE

Myriad disponuje více než dvacetiletou zkušeností ve zdokonalování DNA analýzy. Pracuje s vysoce kvalitními, výkonnými, plně automatizovanými technologiemi jako jsou MLPA a NGS (Next Generation Sequencing) a samozřejmě s týmem expertů, vědců, lékařů, genetiků, analytiků zaměřených na reklasifikaci variant. Analytická citlivost testů dosahuje 99,98%.

NEJPŘESNĚJŠÍ KLASIFIKAČNÍ PROGRAM

Pro účely klasifikace variant Myriad využívá multistupňový klasifikační program. Tento program se vedle standartně používaných technik opírá z více jak 60% o zcela unikátní přístupy společnosti Myriad, jako jsou MUTATION CO – OCCURENCE a PHENO ANALÝZA. Všechny klasifikační nástroje společnosti Myriad jsou součástí programu MY VISION.

V závislosti na klinické interpretaci Myriad klasifikuje varianty do celkem 5 kategorií:

 • Deleterious (patogenní)
  Varianta spojená se signifikantně zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění.
 • Suspected deleterious (suspektně patogenní)
  Varianta, u které dostupné důkazy významně doporučují spojení se signifikantně zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění. 
 • Variant Uncertain Significance (varianta s nejasným významem)
  Zatím jsou nedostatečné důkazy pro zařazení varianty. Není možné stanovit, zda je varianta spojena se zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění.
 • Favor Polymorfism (suspektně benigní)
  Důkazy silně indikují, že varianta není škodlivá a není spojena s žádným zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění.
 • Polymorfism (benigní)
  Varianta není škodlivá, není spojena se zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění.

DŮKLADNÝ KONTROLNÍ SYSTÉM

Všechny výsledky procházejí přísným, dvojitě maskovaným kontrolním procesem.
Všechny reportovatelné mutace jsou znovu opakovaně testovány za účelem konfirmace dosažených výsledků. Jedná se o velmi drahý, nicméně pro posílení důvěry v kvalitu výsledků, které společnost Myriad poskytuje, nezbytný proces.