česky english polski

Spółka

Firma Myriad uformowała się w roku 1991 jako jedna z pierwszych firm genomicznych na świecie o jasnej wizji wyjaśnienia zadania genów w chorobie i zastosowania zasadniczych informacji w celu polepszenia opieki nad pacjentem na drodze rozwoju nowych diagnostycznych produktów molekularnych.

W obszarze chorób dziedzicznych Myriad diagnozował przeszło 1 milion pacjentów i zidentyfikował powyżej 16 000 mutacji. Dysponuje najrozleglejszą w świecie bazą danych wariantów. Czułość analityczna testów osiąga 99,98%.

Procent występowania wariantów niejednoznaczności (VUS) jest porównując wyniki ogólnoświatowe w odniesieniu do testów firmy Myriad najniższy z obecnie możliwych. W przypadku genów BRCA1/BRCA2 występują warianty niejednoznaczności tylko na poziomie 0,6%, względnie 1,6% w stosunku do BRCA2. Pozostałe laboratoria europejskie podają wartości powyżej 25%.

MYRIAD WYKONUJE:

TESTY MEDTYCYNY PREDYKCYJNEJ

dla oceny ryzyka indywidualnego wystąpienia konkretnego zachorowania, dziedzicznych zespołów nowotworowych

TESTY SPERSONALIZOWANEJ MEDYCYNY

dla określenia prawdopodobnej reakcji pacjenta na konkretna terapię

TESTY PROGNOSTYCZNE

dla oceny ryzyka progresji lub nawrotu choroby