česky english polski

O firmě

Společnost Myriad se formovala v roce 1991 jako jedna z prvních genomických společností na světě s jasnou vizí objasnit úlohu genů u nemocí a použít zásadních informací pro zlepšení péče o pacienta cestou vývoje nových molekulárních diagnostických produktů.

V oblasti dědičných nemocí Myriad diagnostikoval více než 1 milion pacientů a identifikoval vice než 16 000 mutací. Disponuje nejrozsáhlejší databází variant na světě. Analytická citlivost testů dosahuje 99,98%.

Vědci společnosti Myriad ve spojení s mnoha spolupracovníky z celého světa objevili několik významných genů, které mají vliv na řadu onemocnění.  Mezi objevy společnosti Myriad patří:

  • BRCA1 a BRCA2 geny pro diagnostiku hereditárních nádorů prsu a ovaria
  • P16 gen kontrolující buněčný cyklus, který zvyšuje riziko rozvoje různých nádorů, zejména melanomu
  • PTEN tumor supresorový gen, který je zapojen do rozvoje  mnoha nádorových onemocnění
  • ELAC2 gen související s nádorem prostaty

V roce 1996 Myriad představil první molekulární diagnostický test pro hereditární nádor prsu a ovaria, BRACAnalysis®. Po něm následovalo 8 dalších inovativních testů určených diagnostice rizika onemocnění prsu, prostaty, tlustého střeva, slinivky, vaječníků, dělohy a melanomu.

Procento výskytu variant s nejasným významem (VUS) je v případě testů společnosti Myriad celosvětově nejnižší dnes možné. V případě BRCA1/BRCA2 genů reprezentují varianty s nejasným významem pouze 0,6%, respektive 1,6% u BRCA2. Ostatní laboratoře v Evropě reportují VUS hodnoty vyšší 25%.

MYRIAD POSKYTUJE:

TESTY PREDIKTIVNÍ MEDICÍNY

pro vyhodnocení individuálního rizika vývoje konkrétního onemocnění, dědičných nádorových syndromů

TESTY PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY

pro identifikaci pravděpodobné odpovědi pacienta na konkrétní terapii

PROGNOSTICKÉ TESTY

pro posouzení rizika progrese či návratu nemoci